Prezydent Miasta Legnicy

bip

Patronaty 2021

LEGNICA Mobile Photo Trip

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mobile Photo Trip Wrocław

Termin: 24 - 25.04.2021


„Siłą jest dialog”

Wnioskodawca: Fundacja Mediatio z Opola

Termin: 1.04.2021 - bezterminowo


Mistrzostwa Polski w kickboxingu seniorów i juniorów K-1 Rules

Wnioskodawca: Ogniska Towarzystwa Krzewienienia Kultury Fizycznej „OLIMP”

Termin: 10 - 12 czerwca 2021


„Huragan Poezji”

Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA

Termin: 22.08.2021


XLV Dni Nauki i Techniki

Wnioskodawca: Naczelna Organizacja Techniczna w Legnicy

Termin: 7.09.2021


Poszukiwania obozu polowego francuskich żołnierzy III Korpusu Armii Bobru utworzonego w roku 1813 między północno – wschodnimi przedmieściami Legnicy a Pątnowem Legnickim

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Floren Legnicki

Termin: 9 - 12.09.2021


X Jubileuszowo Edycja Legnickiego Festiwalu Romansu Polsko – Rosyjskiego

„Słowiańskie Barwy Miłości” im. Lidii Nowikowej

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy

Termin: 13-14.09.2021


Biwak historyczny – „Zapomniany obóz”

Wnioskodawca: Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT - GOBI”

Termin: 10 – 12.09.2021


KONKURS FOTOGRAFICZNY IM. MIECZYSŁAWA PAWEŁKA

Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO Legnica

Termin:  Finał 17.09.2021


Miesiąc Zdrowia Psychicznego

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie

Termin: październik


Mistrzostwa Legnicy w szachach szybkich

Wnioskodawca: Klub Szachowy „Miedź”

Termin: 9.10.2021


XXI Dzień Papieski „Nie lękajcie się!”

Wnioskodawca: Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie

Termin: 10.10.2021


KONGRES EKSPORTU 2021 „Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki po pandemii COVID – 19”

Wnioskodawca: Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej z Lublina

Termin: 12.10.2021


XV Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej poświęconej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Wydział Geodezji i Kartografii

Termin: 12.10.2021


II Mistrzostwa Polski diagnostów samochodowych i uczniów na diagnostów samochodowych

Wnioskodawca: Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy i Stowarzyszenie

Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy

Termin: 22 – 23.10.20201 – Przełożone przez organizatora na 21 – 22.05.2022


Dzień Seniora

Wnioskodawca: Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Legnicy

Termin: 22.10.2021


Legnicka Jesień Miedziana

Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA

Termin: 2 – 29.11.2021


Grand Prix Polskiej Chóralityki im. Stefana Stuligrosza 2021

Wnioskodawca: Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza i Akademia Muzyczna im. I. J.Paderewskiego w Poznaniu

Termin: 26 – 28.11.2021