Prezydent Miasta Legnicy

bip

Patronaty 2018

Patronaty Prezydenta Legnicy nad przedsięwzięciami organizacji i stowarzyszeń:

Konferencja „Kobieca strona biznesu” w ramach Akademii Przedsiębiorcy, org. Bank Zachodni WBK; POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych, 14 lutego 2018 r.

Program „Decydujesz, pomagamy”, org. TESCO POLSKA, luty – listopad 2018 r.

Plebiscyt na „Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Legnicy 2017 r.”, org. Wydawnictwo LCA, 16  lutego 2018 r.

„Legnicki Dzień Konsumenta”, org. Miejski Rzecznik Konsumenta, 1 marca 2018 r.

Miejska Edycja XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 wspaniałych”, org. MCK w Legnicy, 5 marca 2018 r.

XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”, org. Szkoła Muzyczna w Legnicy, 7-9 marca 2018 r.

Konferencja naukowa pn. „Wydarzenia Marca’ 68 – przyczyny i następstwa”, org. Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, 22 marca 2018 r.

VIII Gimnazjalna Bitwa, ENERGO-PASJA, org. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Legnicy, 6 kwietnia 2018 r. 

Wyjazd 20 osobowej grupy rowerzystów na Jubileusz klubu Grüne Weg z miasta partnerskiego Wuppertal, org. Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA – LEGNICA, 30 maja-2 czerwca 2018 r.