Prezydent Miasta Legnicy

bip

Nagroda „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”

 

Są ludzie nieobecni, ale o których się pamięta. Należy do nich Jürgen Gretschel. W pamięci legniczan zapisał się jako człowiek wielkiej erudycji, pasjonat dziejów naszej małej ojczyzny, ale również jako człowiek dobry, życzliwy, tolerancyjny i skromny. To o nim Jurek Starzyński powiedział: Wyrabiał „bomby” i wysadzał w powietrze mury, a mimo to cieszył się powszechnym szacunkiem ludzi. Trudno się dziwić, gdyż bomby legnickie są legendarnym przysmakiem miejscowej kuchni, której był znawcą i popularyzatorem, a mury, które burzył, to tkwiące w ludzkich sercach i umysłach stereotypy i uprzedzenia.

Przez całe życie propagował wielokulturową historię Dolnego Śląska i szacunek do ziemi ojczystej. Robił to zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Przez wiele lat, jako przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy,  współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami, zachęcając je do dialogu ponad podziałami i walki z nietolerancją. Szczególnie dużą wagę przykładał do wychowania młodzieży, którą uczył dziejów swojego regionu i lokalnego patriotyzmu wyrażającego się miłością do ziemi rodzinnej. W latach 1999-2000 brał udział w reformie szkolnictwa, gdzie przeforsował wprowadzenie w szkołach gimnazjalnych i średnich przedmiotu dotyczącego wiedzy o regionie. To tylko niektóre inicjatywy Jürgena Gretschela, które zjednały mu powszechny szacunek.

Kilkanaście organizacji pozarządowych Legnicy, osób i instytucji podjęło inicjatywę, aby upamiętnić imię tego znanego, lubianego i cenionego miłośnika historii Legnicy, Śląska, Polski, człowieka dialogu i porozumienia. Tak zrodziła się idea ustanowienia Nagrody im. J. Gretschela w formie pamiątkowej statuetki. Przyznawać ją będzie powstała Kapituła. W jej skład wchodzą legniccy przedstawiciele świata kultury i nauki, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych stowarzyszeń, których działania pielęgnują wartości honorowane nagrodą.

Inicjatywę wsparł Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski stając się Fundatorem Nagrody.

Nagrodę przyznawać się będzie za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz tolerancji, wzajemnego szacunku, współpracy, poszanowania innych ludzi, umacniania dialogu międzykulturowego. Otrzymać ją będzie mogło osoba, organizacja lub instytucja.

 

Nagroda nosić będzie nazwę: „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”.

Regulamin nagrody oraz formularz wniosku dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” www.pamiec-dialog.pl. w zakładce Kapituła nagrody „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”.

Wnioski nagrodowe należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”: 59-220 Legnica, ul. Staszica 2/6; e-mail: pamiec.dialog@wp.plw terminie do  15 czerwca 2023 r.