Prezydent Miasta Legnicy

bip

Biogram

Tadeusz Krzakowski - pedagog, samorządowiec, wieloletni prezydent Legnicy.

Urodził się 25 stycznia 1957 r. w Jeleniej Górze. Od lat 80-tych związany z Legnicą. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył także m.in. studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w zakresie administracji oświatowej w Szkole Głównej Handlowej, Menadżerskie Zarządzanie Placówką Oświatową w Bałtyckiej Szkole Humanistycznej. Od 1982 r. członek ZNP. Jako nauczyciel pracę rozpoczął w 1982 r. w Zbiorczej Szkole Gminnej w Pieńsku, następnie w Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy. W 1993 r. został dyrektorem Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, który stworzył od podstaw wraz ze współpracownikami. Przez wiele lat był ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Od 1990 r. związany z legnickim samorządem. W latach 1990–1998 był radnym Rady Miejskiej, w okresie 1991–1994 - społecznym członkiem Zarządu Legnicy, a w latach 1994–1995 piastował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. W latach 1998-2002 zasiadał w sejmiku dolnośląskim I kadencji, gdzie zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego. W 2002 r. wybrany przez Radę Miejską prezydentem Legnicy.
W latach 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018 wybierany na kolejne kadencje w wyborach powszechnych.
W 2019 r. został wybrany do Zarządu Związku Miast Polskich. Wcześniej przez wiele lat był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich.

Uhonorowany m.in.: Odznaką za Zasługi dla Województwa Legnickiego (1997), Odznaką Zasłużony dla Legnicy (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Złotym Krzyżem Zasługi (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla samorządności (2016).

30 listopada 2019 roku prezydent Legnicy otrzymał, przyznany przez Prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, w uznaniu dla jego zasług na rzecz rozwoju partnerstwa Legnicy i Wuppertalu oraz polsko-niemieckiego dialogu.

Legnica to jego dom. - „Jestem z niego dumny. Bycie legniczaninem to dla mnie współpraca i dialog z mieszkańcami. Zawsze staram się pracować z ludźmi i dla ludzi, dla wspólnego dobra całej społeczności miasta”.