Prezydent Miasta Legnicy

bip

W poniedziałek 22 lutego sesja Rady Miejskiej online. Transmisja od godz.10.00

W poniedziałek 22 lutego sesja Rady Miejskiej online. Transmisja od godz.10.00
19.02.2021

Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się  22 lutego w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Początek o godz.10.00. Poprowadzi ją  zdalnie przewodniczący Rady. W takim samym trybie, uczestniczyć w sesji będą radni. Posiedzenie odbędzie się bez udziału publiczności oraz mediów. Sesję można obejrzeć na żywo na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Złożenie ślubowania przez radną Rady Miejskiej Legnicy.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020– (druk – XXVIII/1).
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2020 roku–(druk–XXVIII/2)
 7. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miasta Legnicy na rok 2020 – (druk – XXVIII/3.
 8. Projekt uchwały w sprawie
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2021 r. – (druk – 3/XXVIII).
 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 dla przedsiębiorców prowadzących stałe punkty sprzedaży na terenie Gminy Legnica – (druk – 4/XXVIII).
 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – (druk – 5/XXVIII).
 13. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 14. Komunikaty i sprawy różne.

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 19.02.2021 | Wyświetleń: 830
Powrót na listę aktualności

Zobacz także