Prezydent Miasta Legnicy

bip

Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus. Zobacz co już zrobiono

Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus. Zobacz co już zrobiono
17.08.2022

Za nami kolejny etap prac nad projektem „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”, którym były konsultacje społeczne. Uwagi do dokumentu można było składać w terminie od 1 czerwca do 7 lipca br. w formie elektronicznej, pisemnej, a także bezpośredniej. Znakomitą okazją do zapoznania się z projektem Strategii było otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 7 czerwca br. w Akademii Rycerskiej, podczas którego przybili goście z zaangażowaniem wymieniali się opiniami i spostrzeżeniami na temat przyszłości miasta i oczekiwanych kierunków jego rozwoju.

Zgodnie z wymogami ustawowymi do wyrażenia swojego stanowiska zaproszono sąsiadujące gminy i ich związki oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt Strategii konsultowała również Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego podczas czerwcowego posiedzenia.Wymogi środowiskowe uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a z ich wynikami można się zapoznać w Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii oraz skorygowanym projekcie Strategii uwzględniającym przyjęte wnioski. Oba dokumenty zamieszczone są pod następującym linkiem: https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/29244,Strategia-rozwoju-miasta-Legnicy-2030-Plus.html

Kolejne etapy prac odbywać się będą na poziomie eksperckim i wojewódzkim, a polegać będą na ocenie trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii, jak również spójności i zgodności jego założeń ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 17.08.2022 | Wyświetleń: 781
Powrót na listę aktualności

Zobacz także