Prezydent Miasta Legnicy

bip

Rada Miejska przyjęła wykonanie półrocznego budżetu oraz jego zmiany na 2019 rok

Rada Miejska przyjęła wykonanie półrocznego budżetu oraz jego zmiany na 2019 rok
30.09.2019
Rada Miejska przyjęła wykonanie półrocznego budżetu oraz jego zmiany na 2019 rok

Na dzisiejszej (30 września) sesji Rada Miejska Legnicy przyjęła informacje o wykonaniu budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu wyniosło 307.113.124,77 zł, co stanowi 53,64 proc. planu rocznego. Blisko 151 mln dochodów pochodziło z dochodów własnych gminy (49,16 proc.). Z kolei wykonanie planu wydatków to 278.586.821,37 zł. Oznacza to, że plan zrealizowano w 46,40 proc. Można powiedzieć, że są to relacje pozytywne. Wśród wydatków gminnych najwięcej w I półroczu przeznaczono na oświatę i wychowanie – ponad 102 mln zł.

Radni przyjęli także zaproponowaną przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego zmianę budżetu na rok bieżący. Dochody miejskiej kasy oraz jej wydatki zostaną powiększone o kwotę 439 tys. 907 zł.

Dzięki zwiększeniom nakładów o 170 tys. zł będzie możliwe uzupełnienie środków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 19 oraz 325 tys. na termomodernizację w Zespole Szkół Integracyjnych. Ok. 32 tys. zostało przeznaczone na realizację nowego projektu Erazmus Plus w SP 16 pod nazwą Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd. Na brakujące materiały promujące miasto, m.in. na mapy, plany miasta, przewodniki, foldery, inne wydawnictwa oraz na projekt i skład kalendarza miejskiego na rok 2020 przeznaczy się 90 tys. zł.

Na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych trafi 150 tys. zł. 20 tysięcy doposaży nowe pomieszczenia powstałe w szkołach podstawowych. Wydatkiem ekologicznym w kwocie ponad 32 tys. zł będą wycinki drzew zdegradowanych biologicznie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz na pielęgnację cennego starodrzewu.

Opublikował: Małgorzata Banaszkiewicz | Dodano: 30.09.2019 | Wyświetleń: 350
Powrót na listę aktualności

Zobacz także