Prezydent Miasta Legnicy

bip

Prezydent z wotum zaufania od radnych 

Prezydent z wotum zaufania od radnych
27.06.2022
Prezydent z wotum zaufania od radnych 

W poniedziałek odbyła się 45. sesja Rady Miejskiej Legnicy. Prezydent Tadeusz Krzykowski otrzymał wotum zaufania od radnych.

Na początku sesji debatowano o stanie miasta w 2021 r. Prezydent, Tadeusz Krzakowski, przedstawił dane za ubiegły rok. Szczegółowo opisał sytuację gospodarczą i społeczną miasta oraz odpowiadał na pytania radnych.       

Stosownie do treści ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prezydent co roku do 31 maja przekazuje radzie miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym gmina działała pod presją epidemii wirusa covid-19, co w znacznym stopniu zmieniło sposób funkcjonowania urzędu i instytucji podległych. Wiele planowanych wydarzeń nie mogło się odbyć w dotychczasowej formie i w miarę możliwości przekształcane były w formułę online. Sytuacja epidemiczna wymagała również zmian w wydatkach miasta, których efektem docelowym było zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych przez epidemię.

Dokument został przyjęty przez większość radnych. 

Tego samego dnia prezydent Tadeusz Krzakowski otrzymał wotum zaufania od rady miejskiej. Za - głosowało 15 radnych, a trzech było przeciwnych. Dwóch radnych, choć byli na sesji, nie wzięli udziału w głosowaniu. 

- Dziękuję za udzielnie wotum zaufania dla mnie i dla moich współpracowników oraz tych wszystkich, którzy pracują na rzecz miasta. Chcę podkreślić, że dostrzegamy mankamenty dnia codziennego i świadomy jestem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w naszym mieście - podsumował Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy. 

Galeria zdjęć

Opublikował: Piotr Seifert | Dodano: 27.06.2022 | Wyświetleń: 1401
Powrót na listę aktualności

Zobacz także