Prezydent Miasta Legnicy

bip

Prezydent Legnicy z absolutorium

Prezydent Legnicy z absolutorium
27.06.2023
Prezydent Legnicy z absolutorium

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok. Zagłosowało 14 radnych, przeciw było 5. Prezydent w ciągu godzinnego wystąpienia zaprezentował Raport o stanie miasta za 2022 rok. Blisko 300 stronicowy dokument jest dostępny od końca maja dla wszystkich zainteresowanych na stronie Legnica.eu. Raport to zbiór informacji o tym, jakie zmiany nastąpiły w ubiegłym roku w naszym mieście. Został wykonany zgodnie z wymaganymi standardami. W zestawieniu znalazły się między innymi dane statystyczne, działania na rzecz ochrony klimatu, wykonane i planowane zadania inwestycyjne, opieka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, edukacja i kultura oraz strategia miasta na kolejne lata.

Na wstępie prezydent wspomniał o tym, że rok 2022 był rokiem z wielu względów wyjątkowym. Po pierwsze skończyła się pandemia COVID, a rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Reakcja władz samorządowych, jak i społeczna była natychmiastowa. W Legnicy uruchomiono siedem obiektów tymczasowego zakwaterowania z 500 łóżkami. Oprócz tego powstały dwa punkty informacji dla przybywających ze wschodu uchodźców i wydano 4,5 tys. numerów PESEL. Wymagało to od lokalnej administracji sprawność i umiejętności pracy w wyjątkowych warunkach pod presją czasu. We wsparcie zaangażowała się także liczna grupa wolontariuszy. Między innymi dzięki ich wsparciu z Legnicy wyjechało 70 palet z pomocą humanitarną na Ukrainę. Jednym ze skutków wojny był kryzys energetyczny. W Legnicy sprawnie rozprowadzono węgiel. W sumie w trzech składach węgla sprzedano mieszkańcom 1,5 tys. ton węgla w preferencyjnych cenach. Inflacja przyczyniła się do tego, że wydatki i koszty utrzymania miasta wzrosły. Oprócz wdrażania różnych form oszczędności kontynuowano w mieście wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne zarówno w obiektach, jak i na terenach zewnętrznych. Ubiegły rok był wyjątkowy, jeśli mówimy o inwestycjach.

- Realizowaliśmy 90 zadań na kwotę ponad 128 mln zł. Największe wydatki dotyczyły inwestycji drogowych, takich jak Zbiorcza Droga Południowa, ul. Pocztowa, ul. Sikorskiego – powiedział Tadeusz Krzakowski.

Po prezydencie głos zabrała skarbnik miasta Grażyna Nikodem, która w szczegółach prezentowała wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok. I tak dochody Legnicy ostatecznie wyniosły 732 mln zł, a wydatki blisko 794 mln zł. Co ważne na początku 2022 roku planowany deficyt miał wynieść 93 mln zł, a ostatecznie udało się go ograniczyć do poziomu ponad 61 mln zł. Co ważne, finanse miasta pozostają na bezpiecznym poziomie.

Po długiej dyskusji radnych przystąpiono do głosowania. I tak prezydent Legnicy zdobył poparcie we wszystkich głosowaniach. W sprawie absolutorium Tadeusza Krzakowskiego poparło 14 radnych. Tylko 5 było przeciw. 13 radnych podniosło rękę za projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Także 13 radnych zdecydowało się udzielić prezydentowi votum zaufania.

Podczas poniedziałkowej sesji rada zajęła się także projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2023 rok. Planowane dochody zwiększą się o 9 062 655,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o 12 041 001,00 zł. I tak dochody wzrosną między innymi za sprawą pozyskanej i przekazanej przez ministra finansów dotacji. Chodzi o blisko 6 mln 300 tys. zł na budowę wiaduktu w związku z realizacją inwestycji III etapu Zbiorczej Drogi Południowej. Gdy mowa o zwiększeniu wydatków to chodzi o tę samą inwestycję i kwotę ponad 8 566 975,00 zł. Wzrost jest podyktowany aktualną sytuacją ekonomiczną związaną ze wzrostem inflacji. Zgodnie z prawem wykonawca robót po 6 miesiącach od podpisanej umowy ma prawo wnioskować o wzrost wynagrodzenia w związku z inflacją oraz zmianą kosztów pracowniczych w związku ze wzrostem pensji minimalnych czy innych obciążeń dla przedsiębiorców. 

Większość radnych poprała zarówno projekt uchwały w sprawie zmian budżetu, jak i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta.

- Dziękuję Pani Skarbnik oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, oraz jednostkom podległym Urzędowi. Zapewniam, że nie będziemy ustawać w wysiłkach, by realizować oczekiwania mieszkańców – powiedział na zakończenie sesji Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Piotr Seifert | Dodano: 27.06.2023 | Wyświetleń: 941
Powrót na listę aktualności

Zobacz także