Prezydent Miasta Legnicy

bip

Nasze miasto zdobyło blisko 29 mln zł na dwie ważne inwestycje

Nasze miasto zdobyło blisko 29 mln zł na dwie ważne inwestycje
25.10.2021
Nasze miasto zdobyło blisko 29 mln zł na dwie ważne inwestycje

Legnica otrzymała ponad 28 mln 749 tys. zł z Rządowego Programu Polski Ład na dofinansowanie dwóch bardzo ważnych inwestycji miejskich – rewitalizację Placu Słowiańskiego i przebudowę ulic Pocztowej i Piastowskiej.  

Prezydent Tadeusz Krzakowski w lipcu złożył wnioski na dofinansowanie trzech inwestycji, dzisiaj poinformowano o  przyznaniu środków dla dwóch.  Są to następujące inwestycje:

1. Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego – 23 mln zł 750 tys. zł.

2.  Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i Piastowska - 4 mln 999 tys. 242 zł

Plac Słowiański jest jednym z najważniejszych miejsc w Legnicy. Jego rewitalizacja i zagospodarowanie wraz z rozbudową ulic przyległych obejmie 25 tys. m kw., w tym skrzyżowania, budowę ronda, przebudowę dwóch przystanków, czy też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i międzygminnej. Zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, zmodernizowane nawierzchnie ciągów pieszych, przebudowane przejście podziemne wraz z budową wind, a także nowe oświetlenie, mała architektura, zieleń i monitoring.

Z kolei Przebudowa ul. Pocztowej i Piastowskiej to także istotna dla miasta inwestycja drogowa. Obejmie ona przebudowę skrzyżowań i jezdni, budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę chodników, zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej, oświetlenia oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ITS, uporządkowanie zieleni.

Zgodnie z wymogami Programu, wszystkie wyżej wymienione inwestycje są kompleksowe i wielowymiarowe. Oprócz rozwiązań typowo drogowych uwzględniają elementy istotne dla ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Uwzględniają też dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwój infrastruktury teletechnicznej. Wprost wpisują się także w przeciwdziałanie COVID-19 i zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych tej choroby, co jest głównym celem Funduszu. Dzięki ich realizacji zwiększy się mobilność mieszkańców, m.in. poprzez lepsze skomunikowanie stref mieszkalnej, administracyjnej i gospodarczej. Znaczącej poprawie ulegną dojazdy do pracy, szkół i urzędów. Uwolnione zostaną nowe tereny inwestycyjne, a już istniejące obszary aktywności gospodarczej zyskają nowe połączenia. Zwiększy się dostępność usług publicznych oraz uregulowana zostanie gospodarka wodno-ściekowa w centrum miasta. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych to także kluczowe uwarunkowanie wybranych zadań inwestycyjnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Wszystkie inwestycje w Legnicy zostały zgłoszone do priorytetu pierwszego, ale poprzez swój kompleksowy charakter realizować będą także elementy priorytetów pozostałych.

Link do strony z informacją o rozstrzygnięciu naboru:

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 25.10.2021 | Wyświetleń: 589867
Powrót na listę aktualności

Zobacz także