Prezydent Miasta Legnicy

bip

Miasto podziękowało i nagrodziło wybitnych legniczan, instytucje, organizacje

Miasto podziękowało i nagrodziło wybitnych legniczan, instytucje, organizacje
20.09.2021
Miasto podziękowało i nagrodziło wybitnych legniczan, instytucje, organizacje

W poniedziałek, 20 września o godz. 17.00 odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy. Splendoru dodawały jej wnętrza Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej.

Osoby, organizacje i stowarzyszenia otrzymały z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Marty Wisłockiej i prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego gratulacje i podziękowania.

Przebieg obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej Legnicy był transmitowany i można go odtworzyć  w dowolnym czasie poprzez stronę internetową Urzędu www.legnica.eu w BIP - Rada Miejska – Sesje.

 

Honorowy Obywatel Legnicy 2021

STANISŁAW OBERTANIEC

Stanisław Obertaniec urodził się 01.04.1948 r. w Ulesiu. Pochodzi z zasłużonej rodziny legnickich nauczycieli. Jego rodzice - Maria i Władysław, walczyli w szeregach Armii Krajowej.

Stanisław Obertaniec należy do osób, które już w latach sześćdziesiątych XX w. włączyły się do walki o przekształcenie Polski w kraj demokratyczny. Uczestniczył w wydarzeniach Marca 1968 r., a w latach 70-tych był kurierem i kolporterem nielegalnych wydawnictw. W latach 1980-1981 był współzałożycielem i jednym z przywódców regionalnej NSZZ „Solidarność” służby zdrowia. W związku z tą działalnością został internowany (1981-1982), zwolniony z pracy i wielokrotnie represjonowany. Należał do czołówki podziemia “S” w Zagłębiu Miedziowym.

Jako senator I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył w procesie transformacji ustrojowej, pracując w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Również w trzeciej RP, po zakończeniu kadencji w parlamencie, był aktywny na polu społecznym.

Z powodzeniem 18.12.1991 r. uruchomił pierwsze w historii Legnicy radio, nadające stały program lokalny. Założone przez niego diecezjalne Radio Plus Legnica (do 1998 r. działające pod nazwą Radio eL-Legnica) to medium od trzydziestu lat skupiające uwagę na sprawach lokalnych, społecznych i religijnych. Na antenie tej bliskiej legniczanom stacji są omawiane przede wszystkim nasze lokalne sprawy. Mieszkańcy są zapoznawani z  wydarzeniami i polityką władz miasta. Na antenie słuchacze mogą zadawać pytania jego włodarzom. Radio jest więc elementem rozwoju legnickiego społeczeństwa obywatelskiego. Na radiowej stronie internetowej są utrwalane i dostępne ważne wydarzenia, emitowane na antenie stacji. Radio realizuje też, z pożytkiem dla mieszkańców, społeczno religijną misję Kościoła.

Jeszcze w ramach poprzedniego ustroju, w PRL, działając w krajowych strukturach podziemnej Solidarności, Stanisław Obertaniec podjął działania na rzecz Legnicy. W roku 1988, współpracując z dr Pawłem Jurosem, dr Dorotą Czudowską i uzyskując poparcie prof. Zofii Kuratowskiej, pozyskał dla Legnicy od Społecznej Fundacji Solidarność 450 000 dolarów na zakup sprzętu medycznego dla projektowanej przez to środowisko placówki medycznej nowego typu. W latach 1989-1998 Stanisław Obertaniec stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej. Dzięki funduszom i wysiłkowi wielu osób w 1992 roku powstała w Legnicy długo nie mająca swego odpowiednika w naszym regionie i Polsce, najnowocześniejsza jednostka medyczna, ukierunkowana na skryning raka piersi. Udzielono w niej pomocy tysiącom kobiet z Legnicy i Zagłębia Miedziowego.

W roku 2003 Stanisław Obertaniec był współzałożycielem Fundacji Pawła Jurosa, której jest wiceprezesem. Fundacja prowadzi działalność społeczną.

Laureat tytułu Honorowego Obywatela Legnicy z roku 2021 posiada czworo dzieci i dwanaścioro wnuków.

 

Laureat Nagrody Miasta Legnicy

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

Szpital Wojewódzki w Legnicy jest instytucją, która przez swoją szczególnie ważną działalność wpływa na bezpieczeństwo, związane z ochroną zdrowia w naszym mieście.

Misja, jaką wykonuje z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, często w warunkach zagrożenia dla personelu, zasługuje na wielkie uznanie i podziw. Należy zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie praca w szpitalu zdecydowanie wykracza poza standardowy zakres medycyny. Cały personel w niełatwym czasie pandemii koronawirusa wykazał się nie tylko determinacją w działaniu i profesjonalizmem, ale też ambicją w wykonywaniu niezbędnych czynności medycznych, wielką empatią i oddaniem pacjentom.

Pomimo trudnych warunków pracy, pomoc niesiona mieszkańcom zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie. Mając na uwadze całokształt działalności, chcąc wyrazić wdzięczność za ogromne zaangażowanie w ochronę najważniejszych wartości, z pełnym uznaniem i szacunkiem dla trudnej pracy całego personelu, pragniemy uhonorować Nagrodą Miasta Legnicy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

 

Laureat Nagrody Miasta Legnicy

POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY

Personel Pogotowia Ratunkowego w Legnicy pełni ogromnie ważną funkcję w systemie ochrony życia i zdrowia. Dzięki jego niezłomnej pracy udało się uratować wiele istnień ludzkich. Szczególnie trudnym okresem okazał się czas pandepidemii koronawirusa, kiedy pracownicy Pogotowia musieli pracować ze zdwojoną siłą energią. Dzięki determinacji, odwadze i poświęceniu, ale i też empatii pracowników Pogotowia, chorzy otrzymali niezbędną pomoc.

Dlatego, mając na uwadze powyższe kwestie i chcąc wyrazić wdzięczność za wielkie zaangażowanie pracowników, pragniemy wyróżnić Nagrodą Miasta Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.

 

Laureaci Odznaki „Zasłużonego dla Legnicy”:

 

  1.       Drużyna Wędrownicza „KEDYW” im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Legnicy

710 Drużyna Wędrownicza „KEDYW” powstała 5 maja 1986 r. i działa w Legnicy od 35 lat. Jej drużynowym jest niezmiennie druh podharcmistrz Artur Konrad Torbiński, Harcerz Rzeczypospolitej. Dla drużyny i jej członków szczególnie ważne są: tradycja, historia, patriotyzm.

Drużyna doskonale jest znana mieszkańcom miasta. Legniccy harcerze bardzo mocno angażują się w uroczystości zarówno miejskie, jak i ogólnopolskie, organizując Straż Honorową podczas patriotycznych rocznic.

Drużyna „Kedyw” uczestniczy w rajdach, biwakach i zlotach harcerskich. Odnosi sukcesy na festiwalach piosenek. Stawia na kontakt harcerzy z przyrodą. Organizuje własne obozy i zimowiska. Reprezentuje Związek Harcerstwa Polskiego ze sztandarem legnickiego Hufca na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych.

Sumienna służba drużyny harcerskiej „KEDYW” na rzecz miasta i mieszkańców to nie tylko działalność społeczna, ale to również praca wychowawcza.

 

  1.       Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej

Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej” zostało zarejestrowane w 2005 roku, Wcześniej od 1999 r. działało, jako grupa nieformalna. Obecnie Bractwo skupia 30 osób z Legnicy, Polkowic, Chojnowa, Złotoryi i Wrocławia. Stowarzyszeniem kieruje Łukasz Zwierzański wraz z członkami zarządu: Markiem Mojeckim i Arkadiuszem Bryniarskim.

Stowarzyszenie ma za cel pielęgnowanie i kultywowanie wielowiekowych tradycji Oręża Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rycerstwa śląskiego. W swojej działalności krzewi wiedzę historyczną o Państwie Polskim i rycerstwie średniowiecznym.

Bractwo corocznie bierze udział w inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem jako Oddział Piechoty Najemnej. Członkowie odtwarzają również realia Bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 r. w Legnickim Polu, gdzie od wielu lat są jednym z głównych organizatorów inscenizacji bitwy oraz współtworzą wraz z innymi bractwami Chorągiew Konrada VII Oleśnickiego. Ich wkładem jest przygotowywanie scenariusza oraz odtwarzanie postaci Księcia Henryka II Pobożnego, w którego wciela się Marek Mojecki herbu Brodzic. Bractwo w 2011 roku. było współorganizatorem obchodów 770 rocznicy bitwy pod Legnicą.

Wszystkie działania Bractwa rozbudzają patriotyzm i propagują walory turystyczne naszego miasta i regionu, przybliżające kulturę, obyczaje i rzemiosło średniowiecza.

 

  1.       Ośrodek Kibice Razem Miedź Legnica

Ośrodek Kibice Razem Miedź Legnica, który bardzo prężnie działa w naszym mieście od roku 2014, jest w chwili obecnej jedną z najbardziej rozpoznawalnych tego typu organizacji w naszym kraju. Sam projekt uruchomiony został w Polsce podczas Mistrzostw Europy i miał za zadanie obsługę kibiców w 4 miastach, w których to rozgrywane były mecze.

Po mistrzostwach postanowiono pozostać przy projekcie i rozszerzyć go o kolejne miasta. Obecnie w kraju działa już 18 tego typów ośrodków, a legnicki jest uznawany za jeden z najlepszych i najprężniej działających.

Priorytetem jest praca z młodzieżą. Koordynatorzy ośrodka wraz z kibicami legnickiej Miedzi i wolontariuszami zasłynęli z organizacji przeróżnych imprez, warsztatów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, przeprowadzając m.in. zajęcia integrujące młodzież.

 

  1.       Towarzystwo Przyjaciół Nauk

To organizacja non profit, działająca w Legnicy nieprzerwanie od 1959 r., która popularyzuje i zapisuje wiedzę z różnych dziedzin, dotyczącą naszego miasta i regionu.

Poprzez swoją działalność naukową i popularnonaukową stworzyło znaczący ośrodek badań i popularyzacji wiedzy, głównie o samej Legnicy i Zagłębiu Miedziowym. Od 1966 r. wydaje popularno-naukowy rocznik pt. „Szkice Legnickie”, zawierający artykuły naukowe oraz ważne informacje z życia Legnicy. Publikacja wydawana jest w oparciu o pracę miejscowych naukowców, badaczy i pasjonatów wiedzy. „Szkice Legnickie” trafiają do bibliotek w Legnicy i w całej Polsce. Towarzystwo zajmuje się również organizacją konferencji naukowych, wykładów i wystaw, prowadzi bibliotekę, gdzie zgromadzonych jest ponad 11 tysięcy woluminów i starodruków.

Funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk znacząco wpływa na edukację mieszkańców, promocję naszego miasta i regionu w Polsce oraz przyczynia się do ochrony dziedzictwa narodowego i jego historii.

 

  1.       Mieczysław Gracz

Od 35 lat jest związany z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jako wybitny montażysta dekoracji brał udział w ponad 300 wydarzeniach scenicznych i poza scenicznych. Wielokrotnie udawał się wraz z teatrem na przedstawienia i festiwale w kraju i zagranicą, promując Legnicę m.in. w Szkocji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Turcji.

Infrastruktura techniczna, którą obsługuje Pan Mieczysław, pochodzi jeszcze z czasów przedwojennych. Jest to scena obrotowa, zapadnia, orkiestron czy kanał burzowy. Wszystkie te elementy zabezpiecza i uruchamia Pan Mieczysław, czyniąc legnickie spektakle niezwykle efektownymi. Jego mistrzostwo przejawia się również w montażu scenografii w miejscach nietypowych i trudnych do realizacji przedstawień.

To wybitny mistrz w swoim fachu, który dzięki umiejętnościom sprawia, że wszystkie spektakle są bardzo atrakcyjne i bogate.

 

6.      Ewa Gołębiowska - odznaczona pośmiertnie

Przez całą swoją pracę zawodową była związana z Legnicą i legnickimi bibliotekami publicznymi. Należała do Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie od 2000 r. opiekowała się społecznie księgozbiorem Towarzystwa. Bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo. Chętnie podejmowała się powierzonych jej prac społecznych.

Była autorką publikacji pt. „TPN w Legnicy”, „Przeszłość i przyszłość książki drukowanej”, „Bibliografia zawartości „Szkiców Legnickich” czy „Aktywność członków TPN na niwie naukowej, kulturalnej i regionalnej”.

Była człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej, prowadziła rozległą działalność społeczną i edukacyjną służyła mieszkańcom naszego miasta.

 

7.      Roger Piaskowski

Jest legniczaninem, cenionym historykiem sztuki, edukatorem, autorem książek i publikacji o tematyce historycznej, związanej z naszym miastem. To pasjonat Legnicy organizujący i prowadzący „Spacery z Legnicą” w przestrzeni miejskiej i on-line.

W niepowtarzalny sposób odkrywa i pokazuje skarby i sekrety miasta, zachęcając do jego zwiedzania. Jest autorem miejskich projektów edukacyjnych „Legnica dla Niepodległej”, „Magiczne Legnica Tour”, „Gawędy światłem malowane”. Prowadzi również wykłady i spotkania w Legnickiej Bibliotece Publicznej czy w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jest twórcą filmów o mieście realizowanych przez Legnickie Centrum Kultury. Prowadzi także zajęcia z terapii zajęciowej dla dzieci specjalnej troski.

Jego działania wokół historii i zabytków Legnicy przybliżają mieszkańcom i turystom dziedzictwo kulturowe naszego miasta, promują osiągnięcia wybitnych legniczan i budują naszą obywatelską postawę.

 

8.      Medard Madera

Jest czynnym działaczem życia samorządowego w Legnicy oraz Klubu Szachowego Miedź. Jako członek Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów współorganizuje spotkania patriotyczne dla mieszkańców Legnicy i konkursy plastyczne dla młodzieży.

W ramach Klubu Szachowego organizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w Legnicy, przyczyniając się do sukcesów sportowych drużyn, klubu i indywidualnych zawodników Klubu Szachowego Miedź. Wyniki szkolenia i osiągane sukcesy sportowe zawodników plasują legnickie szachy wśród najlepszych klubów w Polsce i na Dolnym Śląsku.

 

9.      Bartłomiej Izbiński

Jest cenionym zawodnikiem i działaczem Klubu Szachowego Miedź. Od 2018 r. pełni w klubie funkcję wiceprezesa. W 2002 r. zdobył tytułu Mistrza Szachowego. Wielokrotnie reprezentował Legnicę w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Bierze czynnie udział przy organizacji turniejów szachowych w Legnicy. Współorganizował również zgrupowania i letni wypoczynek dzieci, należących do Klubu Szachowego Miedź.

 

10.  Andrzej Dadełło

Od 2011 r. jest głównym akcjonariuszem klubu sportowego MKS Miedź Legnica, w którym wdrożył biznesowy model zarządzania. Dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu, klub został uratowany i zaczął osiągać sukcesy sportowe.

Pan Dadełło postanowił przeznaczyć kilkadziesiąt milionów zł na budowę silnego i transparentnego klubu, który jest dzisiaj sportową wizytówką Legnicy. W 2019 r. legnicka Miedź osiągnęła największy sukces w historii miasta, awansując do Ekstraklasy, a mecze Miedzi oglądały wówczas na legnickim stadionie komplety sześciu tysięcy kibiców.

Zasługą laureata jest również wdrożenie w życie projektu pn. „Akademia Piłkarska Miedzi”, która szkoli blisko 400 dzieci. Obecnie pierwsi absolwenci Akademii znaleźli się w kadrze pierwszoligowej drużyny. Szeroka działalność Andrzeja Dadełły przyczyniła się bardzo do zintegrowania społeczności lokalnej wokół sportu.

 

11.  Ojciec Franciszkanin Jan Janus

To ceniony zakonnik, nauczyciel katecheta i długoletni proboszcz legnickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Jako gwardian klasztoru i proboszcz, oprócz codziennych duszpasterskich obowiązków, prowadził prace remontowe i restauracyjne barokowego kościoła oraz klasztoru, mieszczącego się w dawnym kolegium jezuickim.

Najwięcej pracy wymagało odrestaurowanie Mauzoleum Piastów, które od XVI wieku pełniło funkcję nekropolii Piastów, w szczególności ostatnich książąt legnicko-brzeskich.

Ojciec Janus wykazał ogromne zaangażowanie w pozyskaniu środków z różnych źródeł na uratowanie Mauzoleum, które jest dzisiaj zabytkową wizytówką Legnicy. Służąc innym, podejmował wiele inicjatyw na rzecz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny. Jego zaangażowanie dotyczyło zawsze drugiego człowieka.

 

12.  Grzegorz i Rafał Collinsowie

Nasi laureaci to przedsiębiorcy, właściciele firmy motoryzacyjnej w Londynie, ale również działacze społeczni. Razem tworzą duet medialny znany jako „Bracia Collins” i to dzięki swojej popularności mogą wiele dać innym i służyć pomocą. W tym celu podejmują wiele projektów i inicjatyw społecznych, przeprowadzają zbiórki pieniędzy, wykonują charytatywnie ważne przedsięwzięcia i zachęcają innych do pomocy.

Od kilku lat „Bracia Collins” prowadzą swoją fundację, a w niej „Projekt Home-Town”, dzięki któremu mogą wspierać legniczan, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracując z innymi podmiotami, fundacja pomaga m.in. w zakupie obiadów dla dzieci w szkołach, lokalnym domom dziecka, rodzinom wielodzietnym czy osobom niepełnosprawnym. Chcą pokazać młodym ludziom, że warto mieć w życiu cel i jeśli ciężko się pracuje, to się go osiągnie.

Bracia angażują się mocno w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ich kolejne stuningowane auta zostały zlicytowane za bardzo wysokie kwoty. Poprzez swoją szeroką działalność społeczną i rozpoznawalność, promują nasze miasto w Europie i na świecie, a co najważniejsze, są zawsze gotowi na pomoc ludziom w potrzebie.

 

13.  Rafał Pilch

Jest cenionym i oddanym swojej profesji lekarzem chirurgiem, pracującym na oddziale chirurgicznym dla dzieci. Wśród swoich pacjentów cieszy się opinią lekarza o wielkim sercu.

W 2012 r. zainicjował i współtworzył nowoczesną małoinwazyjną chirurgię dziecięcą w legnickim szpitalu. Laureat jest również prezesem Fundacji Otwarte Serce, pomagającej szpitalowi zbierać środki na zakup sprzętu.

W 2017 r. doktor Rafał Pilch zwyciężył w plebiscycie Gazety Wrocławskiej, otrzymując tytuł „Osobowości Roku” w kategorii Działalności Społecznej i Charytatywnej.

Jest medykiem, który ma niezwykłe podejście do małych pacjentów i dużo empatii. Przez ponad 25 lat swojej pracy zawodowej uratował życie i zdrowie setkom dzieci z Legnicy i regionu.

 

14.  Maria Rogala

Jest legnicką artystką i plastyczką, tworzącą od ponad 60 lat i nadal aktywną. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Związana z regionem Zagłębia Miedziowego i lokalnym środowiskiem twórczym.

Jako nauczyciel i pedagog wpłynęła znacząco na kulturę plastyczną wśród nauczycieli i uczniów. Wychowała wielu młodych zdolnych artystów i miłośników sztuki. Pani Maria Rogala swoją bogatą twórczością i pasją włączyła się w budowanie lokalnego dziedzictwa artystycznego i kulturowego. Należy do najpopularniejszych i najbardziej ulubionych artystek legnickich, a jej liczne pokazy biły rekordy oglądalności.

 

15. Łucja Wojtasik-Seredyszyn

Jest Starszym Kustoszem w Muzeum Miedzi w Legnicy, kieruje Działem Sztuki. Jest znakomitym muzealnikiem, autorką i współautorką około 130 wystaw i ekspozycji w Muzeum, z których wiele miało zasięg krajowy i międzynarodowy. Dotyczyły one głównie prezentacji metalu, jakim jest miedź.

Zapoczątkowała i rozwinęła wiele kolekcji związanych z rzemiosłem artystycznym, z biżuterią ze współczesnym miedziorytem polskim, przybliżając różne aspekty sztuki polskiej i zagranicznej. Jest ona wzorem dla młodszych współpracowników, którym stara się pomagać i rozwijać zawodowo.

 

 

16.  Łukasz Zieliński

Jest założycielem Teatru Avatar oraz Fundacji Teatr Avatar. Dzięki swojej działalności laureat przygotował wiele projektów na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie dla dzieci potrzebujących pomocy.

Jego organizacja należy do najprężniej działających podmiotów wśród organizacji pozarządowych. Pod kierownictwem laureata od 16 lat rozwijana jest edukacja artystyczna, wolontariat czy programy pro-społeczne.

Teatr Avatar w przestrzeni miejskiej jest bardzo widoczny poprzez wiele widowisk, happeningów i wydarzeń charytatywnych. Artyści wolontariusze nieodpłatnie biorą udział w akcjach na rzecz społeczności lokalnej. Łukasz Zieliński tworzy i realizuje swoje projekty artystyczne i edukacyjne na rzecz Legnicy i jej mieszkańców.

 

17.  Władysław Zieliński

Jest zasłużonym działaczem Cechu Rzemiosł Różnych oraz jego Honorowym Członkiem. To legnicki rzemieślnik, nazywany „pionierem dolnośląskiego cukiernictwa”, który swoją działalność społeczno-zawodową prowadzi nieprzerwanie do dzisiaj.

Przez wiele lat wyszkolił wielu młodych mieszkańców Legnicy. Od zawsze był wielce oddany tworzeniu Dolnośląskiego Rzemiosła i Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy. To niestrudzony działacz społeczny, który od wielu lat sam szkoli kolejne pokolenia adeptów sztuki rzemieślniczej.

Młodzież z nim współpracująca, dzięki niemu skupia się na kultywowaniu narodowych tradycji patriotycznych i postaw obywatelskich. Dzięki zaangażowaniu laureata nasze miasto jest promowane w środowisku społeczności rzemieślniczej, a nauka zawodu w rzemiośle jest coraz bardziej popularna.

 

18.  Tadeusz Chodorowski

Należy do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej i jest prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Zagłębia Miedziowego. To współpomysłodawca i współorganizator Dnia Bez Transportu oraz corocznych akcji „Rower oświetlony”.

Był współorganizatorem Regionalnych Turniejów dla młodych diagnostów i mechaników, jak również Ogólnopolskich Turniejów diagnostów samochodowych. Organizował wiele konferencji i spotkań dotyczących transportu drogowego i elektromobilności.

Jest ambasadorem Legnicy w dziedzinie ekologii transportowej i wprowadzaniu transportowych rozwiązań alternatywnych w codziennym życiu naszego miasta.

 

19.  Paweł Wolak

Jest cenionym aktorem Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, ma na swoim koncie około 80 ról i kilku wyreżyserowanych autorskich przedstawień. Laureat wielu nagród i wyróżnień na Ogólnopolskich Festiwalach i Konkursach Teatralnych i Dramaturgii Współczesnej.

Jako aktor zagrał w najgłośniejszych i nagrodzonych legnickich spektaklach m.in. w „Balladzie o Zakaczawiu”, w „Made in Poland”, w „Orkiestrze”, w „Biesach” czy w „Popiele i diamencie”. Nie sposób w tak krótkim czasie wymienić wszystkich przedsięwzięć Pawła Wolaka.

W sezonach teatralnych 2002/2003 i w 2008/2009 został uznany za najlepszego aktora legnickiej sceny. Ma na koncie również role filmowe, ostatnio w serialu pt. „Król”. Oprócz działalności teatralnej i filmowej chętnie angażuje się w inicjatywy miejskie i społeczne, np. jako konferansjer podczas różnego rodzaju aukcji i koncertów. Jego udział w wydarzeniach artystycznych i społecznych bardzo mocno promuje nasze miasto w kraju i za granicą.

 

Opublikował: Małgorzata Banaszkiewicz | Dodano: 20.09.2021 | Wyświetleń: 1925
Powrót na listę aktualności

Zobacz także