Prezydent Miasta Legnicy

bip

Legnica zawarła porozumienie z United Nations Association – Poland

Legnica zawarła porozumienie z United Nations Association – Poland
24.08.2020
Legnica zawarła porozumienie z United Nations Association – Poland

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski podpisał dziś (24 sierpnia) porozumienie z Adamem Dziedzicem, prezesem stowarzyszenia United Nations Association – Poland. Dotyczy ono działań w dziedzinie promocji celów zrównoważonego rozwoju. To pierwsza taka inicjatywa w naszym kraju.

- Jesteśmy otwarci na nowoczesne projekty i współpracę we wszystkich sferach, budując świadome społeczeństwo obywatelskie – podkreślił prezydent Tadeusz Krzakowski.

- To nie będą działania eksperckie, lecz szeroko otwarte na lokalną społeczność. Wiemy, że Legnica ma w tej dziedzinie znaczące, wręcz pionierskie osiągnięcia – wyjaśniał prezes stowarzyszenia.

United Nations Association (UNA) Poland - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające i popularyzujące wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych i roli Polski w tej organizacji. Stowarzyszenie prowadzi programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji.

Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce wspólnie z Urzędem Miasta promuje zrównoważony rozwój w Legnicy, a Legnica staje się przykładem wdrażania Agendy 2030.

Kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania właśnie miasta i społeczeństwo, dlatego UNA Poland, we współpracy z Urzędem Miasta Legnicy, organizuje trzy wydarzenia, mające za zadanie przybliżyć mieszkańcom tematykę zrównoważonego rozwoju.

Już we wrześniu i październiku każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Legnicy będą mieli szansę wziąć udział w tych wydarzeniach i włączyć się w życie naszego miasta, zmieniając je na lepsze.

Konkretne punkty współpracy:

Obecnie, z uwagi na to, że w roku 2020 obchodzimy 5. rocznicę przyjęcia Agendy 2030 UNA Poland kontynuuje cykl spotkań, w tym także w Legnicy, gdzie działania stowarzyszenia będą miały trzy formy:

- warsztatów dla mieszkańców,

- gry miejskiej dla młodzieży i panelu obywatelskiego.

Celem warsztatów jest zaznajomienie legniczan z treścią Agendy 2030, a tym samym z 17 celami zrównoważonego rozwoju.

Głównym zamierzeniem panelu obywatelskiego jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Podczas panelu mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wyjść z propozycją zmiany przestrzeni miejskiej lub stworzenia nowych inicjatyw społecznych dla mieszkańców, a następnie przedstawiciel Urzędu Miasta wypowie się, czy dane zmiany są możliwe, jakie są możliwe przeszkody w ich realizacji oraz jakie byłyby następne kroki w realizacji danej propozycji.

Gra będzie skierowana do młodzieży w wieku od 10 do 16 lat, liczba uczestników jest zależna od ilości wolontariuszy, pomagających ze strony miasta w organizacji wydarzenia.

Podczas gry, młodzież podzielona na mniejsze grupy, będzie miała za zadanie odnaleźć i rozwiązać zagadki ukryte w przestrzeni miejskiej, za każde dobrze wykonane zadanie grupa dostaje punkt. Przed rozpoczęciem gry młodzież dostanie mapę miasta z odpowiednio wyznaczonymi punktami, w których należy szukać zagadek. Punkty będą dobierane, biorąc pod uwagę przede wszystkim miejsca w przestrzeni miejskiej mające znaczenie historyczne lub kulturowe, natomiast zagadki będą związane z ekologią.

Stowarzyszenie UNAP proponuje również organizację warsztatów dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu edukacji globalnej - w szczególności celów zrównoważonego rozwoju. Warsztaty w odróżnieniu od warsztatów otwartych dla wszystkich mieszkańców, byłyby przygotowane specjalnie dla młodzieży, tak by zainteresować ją tą tematyką. Byłyby interaktywne i jeśli dyrekcja danej szkoły wyrazi taką chęć, to młodzież dostałaby zadanie do wykonania przed warsztatami w ramach przygotowania do zajęć oraz ćwiczenia praktyczne po warsztatach.

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 24.08.2020 | Wyświetleń: 905
Powrót na listę aktualności

Zobacz także