Prezydent Miasta Legnicy

bip

Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbyła się w Legnicy

Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbyła się w Legnicy
01.09.2022
Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbyła się w Legnicy

W Legnicy rok szkolny rozpoczęło ponad 23 tys.uczniów. Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbyła się w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich.

Uczestnicząca w Dolnośląskiej Inauguracji Roku szkolnego w Legnicy wiceminister Marzena Machałek chwaliła Zespół Szkół Integracyjnych im Piastów Śląskich jako wzór godny naśladowania. Minister wspominała o inwestycjach w specjalistów. Tylko w tym roku szkolnym ma być wydanych blisko pół miliarda złotych na psychologów, pedagogów i innych specjalistów wspierających harmonijny rozwój edukacji ucznia.
- Zaczynamy szczególny rok szkolny. Będzie on dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem – mówił Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Uczestnicy spotkania wspominali o pandemii COVID, a następnie wojnie na Ukrainie, która sprawiła, że polska szkoła musi się dostosowywać do zmieniających się warunków.
W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy będzie funkcjonowało 47 oddziałów, w tym 21 oddziałów integracyjnych.
Do oddziałów integracyjnych będzie uczęszczało 72 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gośćmi inauguracji byli między innymi: Marzena Machałek, wiceminister Ministerstwa Edukacji i Nauki, senator Dorota Czudowska, poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł Robert Kropiwnicki, Jarosław Obremski wojewoda dolnośląski, Marcin Krzyżanowski wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Marta Wisłocka  przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy.

Organizatorami inauguracji byli Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy. 


Placówka, w której odbyła się inauguracja rozpoczęła swoją działalność edukacyjną z dniem 1 września 1993 r., kiedy to pierwszy dzwonek, obwieszczający rozpoczęcie roku szkolnego, zabrzmiał w Szkole Podstawowej Nr 20 z oddziałami integracyjnymi oraz w Integracyjnym Liceum Ogólnokształcącym.

Do dzisiaj Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, jako jedyna placówka w mieście, kształci dzieci z niepełnosprawnościami na etapie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Szkoła realizuje od 1996 roku program innowacyjny „Koncepcja Kształcenia i Wychowania Integracyjnego”, którego celem jest przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami do funkcjonowania w środowisku oraz uwrażliwianie uczniów i ich rodziców na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych. Za działania na rzecz integracji Zespół Szkół Integracyjnych otrzymał tytuł „Krajowego Lidera Integracji” nadany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz tytuł „Przyjaciel osób niepełnosprawnych” nadany przez biskupa legnickiego.

Nadrzędnym celem edukacji integracyjnej w szkole jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju i przygotowanie do życia w społeczeństwie. Realizacja programu kształcenia integracyjnego ma za zadanie zapewnić pełny rozwój ucznia, przygotować go do realizacji zadań życia codziennego, podejmowania ról społecznych w środowisku lokalnym oraz dążyć do usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych, kompensować i korygować odchylenia, a także eliminować (w miarę możliwości) przyczyny lub przejawy zaburzeń. Budynek Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy pozbawiony jest barier architektonicznych. Osoby z niepełnosprawnościami mają do dyspozycji windy i podjazdy, na korytarzach szkolnych zainstalowane są uchwyty oraz dzwonki świetlne.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W szkolnej hali sportowej znajdują się w pełni wyposażone pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia rehabilitacji ruchowej. Szkoła dysponuje 3 busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów niepełnosprawnych w 2004 roku powstało na terenie szkoły Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Integracji „Uśmiech Dziecka”. Celem stowarzyszenia jest propagowanie aktywnych form wypoczynku uczniów niepełnosprawnych oraz pozyskiwanie funduszy na leczenie i rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych.
Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, co jest potwierdzone wysokimi lokatami uczniów w konkursach i zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Opublikował: Piotr Seifert | Dodano: 01.09.2022 | Wyświetleń: 1283
Powrót na listę aktualności

Zobacz także