Prezydent Miasta Legnicy

bip

Dofinansowanie na budowę ul. Wiślanej w Legnicy

Dofinansowanie na budowę ul. Wiślanej w Legnicy
18.09.2023
Dofinansowanie na budowę ul. Wiślanej w Legnicy

Miasto Legnica pozyskało 2 mln zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Wiślanej w Legnicy”. Dofinansowanie przyznano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR). Do aplikowania o środki uprawnione były gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zadanie obejmuje budowę brakującego odcinka ul. Wiślanej stanowiącego przedłużenie istniejącej ulicy miejskiej, od skrzyżowania z ul. Widawską do skrzyżowania z ul. Odrzańską. W ramach zadania planuje się m.in.: budowę nowego odcinka drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego dostosowanego do kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci Legman, przebudową kolidujących sieci i urządzeń oraz docelową organizacją ruchu. Realizacja planowana jest w latach 2024 -2025.

Projektowany układ drogowy tworzy nowe powiązanie uliczne najdalej na wschód ulokowanych terenów zamieszkania jednorodzinnego miasta Legnicy z siecią dróg publicznych. Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszaru przeznaczonego pod rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Ponadto, nastąpi zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa mieszkańców w aspekcie ochrony mienia, zdrowia i życia.

Wartość przyznanego dofinansowania to 2 mln zł, co stanowi 98% wartości zadania. Wkład własny miasta to niespełna 41 tys. zł.

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 18.09.2023 | Wyświetleń: 549
Powrót na listę aktualności

Zobacz także