Prezydent Miasta Legnicy

bip

Budżet 2021

Budżet 2021
31.12.2020

Legniccy radni uchwalili na sesji (29 grudnia) przedstawiony przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, budżet miasta na rok 2021.

Zakłada on dochody w wysokości 657mln 864 tys. zł, w tym dochody bieżące ponad 614 mln zł. Wydatki wyniosą 686 mln.889 tys. zł.  Najwięcej na oświatę i wychowanie (232 mln 303 tys. zł), pomoc rodzinie i zadania w sferze polityki społecznej ((200 mln 390 tys. zł), transport i łączność (ponad 88 mln 843tys. zł).

Prezydent Tadeusz Krzakowski: - Pandemia spowodowała, że – tak jak wiele samorządów w Polsce – my również musimy szukać oszczędności i jeszcze efektywniej wydawać dostępne środki. Budżet jest dla nas dużym wyzwaniem, bo nie wiadomo jaki będzie 2021 r.  W przyszłorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta. Bardzo ważne jest dla nas podtrzymanie miejsc pracy.  Równie ważne jest dla mnie zdrowie mieszkańców.   

W przyszłorocznym budżecie tak jak poprzednio przeznaczymy  znaczą część środków na dopłaty do  pobytu dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, czy pobytu seniorów w Domach Pomocy Społecznej. Będą dopłaty do wymiany pieców przez mieszkańców. Zabezpieczono środki na działalność Legnickiego Roweru Miejskiego, Legnickiego Budżetu Obywatelskiego i dopłaty do komunikacji miejskiej.

 - W  budżecie zapewniliśmy środki na realizację bardzo wielu inwestycji, które dadzą miastu ogromny impuls rozwojowy, poprawią warunki życia mieszkańców i unowocześnią infrastrukturę. Dlatego utrzymujemy front inwestycyjny, ponieważ jest to ważne dla gospodarki naszego miasta, dla wielu przedsiębiorców, dla utrzymania miejsc pracy. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy ciężko pracowali nad opracowaniem tego budżetu tak, aby był on jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców, a jednocześnie zapewnił bezpieczny rozwój naszemu miastu – dodaje prezydent Tadeusz Krzakowski.

Także w procesie inwestycyjnym będą uczestniczyły miejskie spółki: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Strefa Aktywności Gospodarczej.  

Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne 2021 roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ponad 56  mln 263 tys. zł w tym :  

DROGI POWIATOWE – ponad 46 mln 801 tys. zł:

Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla obwodnicy południowo- wschodniej miasta - 290 tys. zł 

Opracowanie dokumentacji dla  budowy ul. Kołobrzeskiej - 100 tys. zł

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - 29 mln zł 682 tys. 480 zł 

Przebudowa DK 94 w Legnicy  ul. Pocztowa i ul. Piastowska - 1 mln 215 tys. zł

Przebudowa mostu na Czarnej Wodzie w ciągu ul. Leszczyńskiej - 4 mln 604 tys. zł 

Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy  - 150 tys. zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE -  9 mln 416 tys. zł : 

Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka w Legnicy - 7 mln 211 tys. zł 

Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej - 270 tys. zł

Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych - 270 tys. zł 

Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej  - 130 tys. zł

Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej  - 70 tys. zł

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego - 1 mln 465 tys. zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3 mln 490 tys. zł  w tym:

Droga w sercu miasta - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta - 270 tys. zł

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - 1 mln 995 tys. zł

 Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych  875 tys. zł

 Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska - ul. św. Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy - 270 tys. zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 mln 170 tys. zł na:  

Renowację kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej

OŚWIATA i WYCHOWANIE  - 3 mln 520 tys. w tym :

Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Mazowieckiej  - 3 mln zł

Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy - 250 tys. zł

Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11– 270 tys. zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 mln 940 tys. zł w tym:

Dopłata do wymiany pieców - 400 tys. zł

Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt - 270 tys. zł

Budowę wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - 1 mln zł

Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką - 270 tys. zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 8 mln 630 tys. zł w tym

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 7 mln zł

Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy - 1 mln 330 tys. zł

Rewitalizacja zespołu zabytkowego palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej  - 300 tys. zł

KULTURA FIZYCZNA - 810 tys. zł

Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku  -  270 tys. zł

Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej - 270tys. zł

Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx - 270 tys. zł

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 31.12.2020 | Wyświetleń: 2046
Powrót na listę aktualności

Zobacz także