Prezydent Miasta Legnicy

bip

 

Kapituła nagrody

„Śląskie niebo Jürgena Gretschela”

 

 1. Zbigniew Brzeziński,  Prezes Fundacji Historycznej Liegnitz.pl,
 2. Anna Gątowska, dyr. Legnickiej Biblioteki Publicznej,
 3. Tomasz Goman, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Romów w Legnicy,
 4. Franciszek Grzywacz, Wydawnictwo „Edytor,
 5. Wojciech Kondusza, Prezes Zarządu stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”,
 6. Zbigniew Kraska, Dyrektor Galerii Sztuki,
 7. Anna Lazarek,  Przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Oddział w Legnicy,
 8. Jerzy Pawliszczy, Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce - Koło w Legnicy,
 9. Adam Sikorski, Przedstawiciel Fundatora Nagrody,
 10. Jerzy Starzyński, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”,
 11. Damian Stefaniak , Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w Legnicy, również jako przedstawiciel rodziny Jürgena Gretschela,
 12. Raisa Slep, przedstawicielka środowiska Rosjan w Legnicy,
 13. Antonina Trawnik, Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Legnicy
   „Pro Legnica ,
 14. Adam Wiewiórka, Koło Zjednoczenie Łemków, zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego

 

 Janina Lisowska, Sekretarz Kapituły.