Wojewoda zmienił nazwę ulicy

Wojewoda zmienił nazwę ulicy
09.01.2018

Wojewoda Dolnośląski wydał (8 stycznia) zarządzenie zastępcze, którym zmienił dotychczasową nazwę ul. Armii Ludowej w Legnicy na ul. Legionów.

Zarządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Po tym czasie mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli dokonać bezpłatnie wymiany dokumentów, a Urząd Miasta Legnicy zmieni w prowadzonych przez siebie rejestrach ich dane adresowe. Mieszkańcy ulicy oraz właściciele i zarządcy nieruchomości zostaną poinformowani o obowiązku wymiany tabliczek z nazwą. Na tej ulicy zameldowanych jest na pobyt 39 osób dorosłych oraz zarejestrowanych siedem  podmiotów gospodarczych (dane z CEIDG).

Przypomnijmy, że w lipcu 2017 r. Rada Miejska Legnicy zmieniała już jej nazwę na Żołnierzy Armii Ludowej. Wojewoda uznał ją jednak za sprzeczną z ustawą dekomunizacyjną i skorzystał z przysługujących mu uprawnień.     

Obecną zmianę nazwy ul. Armii Ludowej wojewoda dokonał na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez m.in. nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Wojewoda skorzystał również z opinii Instytutu Pamięci Narodowej.

           

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 09.01.2018 | Wyświetleń: 212
Powrót na listę aktualności

Zobacz także