Strażnicy sprawdzają co palimy

Strażnicy sprawdzają co palimy
11.01.2018

W ramach akcji „Śmieci nie spalam” funkcjonariusze legnickiej Straży Miejskiej interweniowali tej zimy już ponad 250 razy. Kilkadziesiąt kontroli zakończyło się pouczeniami, mandatami lub skierowaniem wniosków o ukaranie.

- W większości przypadków stwierdzone uchybienia wynikają z niewiedzy, a nie ze świadomych działań mieszkańców – mówi Jacek Śmigielski z legnickiej Straży Miejskiej. - Dlatego też charakter prewencyjno - profilaktyczny naszych działań ma na celu minimalizację negatywnych zachowań oraz promowania prawidłowego sposobu pozbywania się odpadów.

Interwencje te przeprowadzane były zarówno podczas działań własnych ekopatrolu, jak i zgłoszeń mieszkańców miasta, a także w ramach współpracy z Wydziałem Środowiska i Gospodarowania Odpadami UM.

Czego nie wolno spalać:

Odpady plastikowe, butelki po napojach, kartony po sokach, zużyte opony, inne odpady z gumy, elementy drewniane pokryte lakierem, meble pokryte lakierem, płyty meblowe, sztuczna skóra, odzież, opakowania po chemikaliach czy środkach ochrony roślin, farby i lakiery, papier bielony związkami chloru lub z nadrukiem farb kolorowych.

Spalanie takich śmieci w domowych kotłowniach jest nielegalne i stanowi naruszenie przepisów ustawy o odpadach, która mówi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w specjalistycznych spalarniach. Naruszenie tych zasad stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Funkcjonariusze, na podstawie ustawowego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności sprawdzających oraz prawo żądania informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, a także dokumentów i wszelkich danych związanych z problematyką kontroli.

Uniemożliwienie takiej kontroli stanowi przestępstwo i na mocy art. 225 kk. zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Interwencje na temat spalania odpadów można zgłaszać pod numerem alarmowym Straży Miejskiej 986 lub 76 7233185.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2018 r., zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, obowiązywać będzie zakaz stosowania:

      1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

      2. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

      3. mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

      4. biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Osoba stosująca paliwo stałe do ogrzewania lub przygotowywania posiłków i ciepłej wody będzie zobowiązana do posiadania certyfikatu jakości stosowanego paliwa, który powinna otrzymać od jego sprzedawcy.

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 11.01.2018 | Wyświetleń: 253
Powrót na listę aktualności

Zobacz także