Kolejna klasa patronacka w Legnicy

Kolejna klasa patronacka w Legnicy
07.02.2018

Podczas odbytej (5 lutego) w siedzibie KGHM Polska Miedź konferencji pn. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym, w której uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, prezydent Tadeusz Krzakowski podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia w Legnicy hutniczego kierunku kształcenia zawodowego.

Stronami porozumienia są gmina Legnica i KGHM Polska Miedź SA jako patron. Planuje się, że od września 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego młodzież kształcona będzie w zawodzie technika hutnika.

Ideą przedsięwzięcia jest zbliżenie kształcenia zawodowego do wyzwań rozwojowych patrona (KGHM) i potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez m.in. rozszerzenie zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Tak więc jest wielka szansa na powrót po latach do Legnicy szkoły o profilu hutniczym, przygotowującym kadry dla Huty Miedzi, której perspektywy rozwojowe są obecnie bardzo korzystne.

Zbliżenie nauczania zawodowego do pracodawców i klasy patronackie funkcjonują w Legnicy już od szeregu lat. Zaangażowane są m.in. firmy z LSSE. Tylko w 2017 roku miasto zawarło 4 porozumienia patronackie. Zdecydowanie wzrasta ilość absolwentów gimnazjów, którzy jako kierunek kształcenia wybierają technika i szkoły zawodowe. W ubiegłym roku postąpiło tak ponad 52 proc młodych ludzi. Dyrektorzy szkół analizują potrzeby rynku pracy i wciąż wprowadzają nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego. Obecnie legnicka oświata kształci uczniów w aż 48 zawodach na poziomie technikum i szkół branżowych pierwszego stopnia.

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 07.02.2018 | Wyświetleń: 412
Powrót na listę aktualności

Zobacz także